Odborní konzultanti projektu

Ekonomika

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka Mendelovy univerzity v Brně a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody

Ing. Helena Horská, Ph.D., hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s.

Ing. Jiří Hlavenka, investor v oblasti informačních technologií

Bezpečnost a migrace

prof. Miroslav Mareš, garant programu Bezpečnostní a strategická studia, katedra politologie FSS MU v Brně

Mgr. Vít Novotný, PhD, seniorní analytik, Wilfried Martens Centre for European Studies

pplk. v.v. PhDr. Soňa Svobodová, MBA, bývalá policistka a koordinátorka českého RAN (Radicalisation Awareness Network)

Změny klimatu

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu

Mgr. Kateřina Davidová, výzkumná pracovnice, Europeum, projektová koordinátorka v Centru pro dopravu a energetiku

Tomáš Jungwirth, vedoucí klimatického týmu AMO, projektový koordinátor v Centru pro dopravu a energetiku

Zemědělství a ochrana životního prostředí

Petr Havel, agrární analytik

Reakce na pandemii koronaviru a vakcíny

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR

S projektem v minulosti radili

Tomáš Pojar, M.A., prorektor CEVRO Institutu a diplomat, poradce premiéra Petra Fialy (ODS)

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, náměstek ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP09)