Kdo jsme

Projekt společně realizují odborníci z organizací STEM (Ústav empirických výzkumů), AMO (Asociace pro mezinárodní otázky), Europeum (Institut pro evropskou politiku) a Evropa v datech.

Iniciátorem projektu je STEM – nezávislý ústav empirických výzkumů, jehož cílem je, aby veřejná politika v ČR vycházela z dat, faktů a skutečných postojů české společnosti. Tedy nikoliv z mýtů a momentálních nálad. STEM od roku 1992 sleduje průběžně postoje české společnosti k Evropě a EU. Podílel se na průzkumech a poradenství při vstupu ČR do Evropské unie (2003). V současnosti zkoumá hlubší příčiny krize důvěry v EU, ekonomické souvislosti členství, mediální obraz EU a postoje elit.     

AMO (Asociace pro mezinárodní otázky) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na evropskou integraci a soudržnost. Přispívá k posilování demokracie, bezpečnosti, stability, svobody a solidarity napříč Evropou a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii.

Evropa v datech je portál datové žurnalistiky, který vyhledává zajímavé statistiky a pro své čtenáře je překládá do srozumitelného jazyka grafů, infografik a map. Každý si tak jednoduše může vyhledat detaily, které ho zajímají, a porovnávat, jak si Češi stojí ve srovnání s jinými evropskými národy.

Projekt podporuje řada expertů, podnikatelů a osobností, kteří se vyjadřují k otázkám EU. Jejich jména zde budeme průběžně uveřejňovat.

Seznam našich odborných konzultantů naleznete zde.

Projekt financují jednotlivé organizace ze svých rozpočtů, čeští podnikatelé a české soukromé nadace.

Pro další informace prosím kontaktujte spolupracovníky projektu Českých zájmů v EU.

Hlavní analytička projektu, STEM (Ústav empirických výzkumů)
Tereza Masopustová

Ředitel projektu, STEM (Ústav empirických výzkumů)
Filip Hanka

Analytička AMO (Asociace pro mezinárodní otázky)
Vendula Karásková

Analytik Institutu pro evropskou politiku Europeum
Vít Havelka

Šéfredaktorka portálu Evropa v datech a CSRD.cz
Kateřina Novotná

Odborní konzultanti, kteří stáli u zrodu projektu

Ekonomika

Ing. Helena Horská, Ph.D., hlavní ekonomka Raiffeisenbank a.s.

Ing. Jiří Hlavenka, investor v oblasti informačních technologií

Bezpečnost a migrace

prof. Miroslav Mareš, garant programu Bezpečnostní a strategická studia, katedra politologie FSS MU v Brně

pplk. v.v. PhDr. Soňa Svobodová, MBA, bývalá policistka a koordinátorka českého RAN (Radicalisation Awareness Network)

Změny klimatu

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu

Mgr. Kateřina Davidová, výzkumná pracovnice, Europeum, projektová koordinátorka v Centru pro dopravu a energetiku

Tomáš Jungwirth, vedoucí klimatického týmu AMO, projektový koordinátor v Centru pro dopravu a energetiku

Zemědělství a ochrana životního prostředí

Petr Havel, agrární analytik

Reakce na pandemii koronaviru a vakcíny

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR

S projektem v minulosti také radili

Tomáš Pojar, M.A., prorektor CEVRO Institutu a diplomat, poradce premiéra Petra Fialy (ODS)

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, poradce ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP09)