Kdo jsme

Projekt společně realizují odborníci z organizací STEM (Ústav empirických výzkumů), AMO (Asociace pro mezinárodní otázky), Europeum (Institut pro evropskou politiku) a Evropa v datech.

Iniciátorem projektu je STEM – nezávislý ústav empirických výzkumů, jehož cílem je, aby veřejná politika v ČR vycházela z dat, faktů a skutečných postojů české společnosti. Tedy nikoliv z mýtů a momentálních nálad. STEM od roku 1992 sleduje průběžně postoje české společnosti k Evropě a EU. Podílel se na průzkumech a poradenství při vstupu ČR do Evropské unie (2003). V současnosti zkoumá hlubší příčiny krize důvěry v EU, ekonomické souvislosti členství, mediální obraz EU a postoje elit.     

AMO (Asociace pro mezinárodní otázky) je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na evropskou integraci a soudržnost. Přispívá k posilování demokracie, bezpečnosti, stability, svobody a solidarity napříč Evropou a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii.

Evropa v datech je portál datové žurnalistiky, který vyhledává zajímavé statistiky a pro své čtenáře je překládá do srozumitelného jazyka grafů, infografik a map. Každý si tak jednoduše může vyhledat detaily, které ho zajímají, a porovnávat, jak si Češi stojí ve srovnání s jinými evropskými národy.

Projekt podporuje řada expertů, podnikatelů a osobností, kteří se vyjadřují k otázkám EU. Jejich jména zde budeme průběžně uveřejňovat.

Projekt financují jednotlivé organizace ze svých rozpočtů, čeští podnikatelé a české soukromé nadace.

Pro další informace prosím kontaktujte spolupracovníky projektu Českých zájmů v EU.

Hlavní analytička projektu, STEM (Ústav empirických výzkumů)
Michaela Trtíková Vojtková

Ředitel projektu, STEM (Ústav empirických výzkumů)
Nikola Hořejš


Analytička AMO (Asociace pro mezinárodní otázky)
Vendula Karásková


Analytik Institutu pro evropskou politiku Europeum
Vít Havelka

Šéfredaktorka portálu Evropa v datech
Adéla Denková