Analýza: Česko šetří plynem pořád příliš málo. Čísla od MPO mají nedostatky

Projekt České zájmy v EU společně s thinktankem EUROPEUM pravidelně sleduje a vyhodnocuje zásoby a úspory plynu v Česku. Jak vyplývá z nejnovějších čísel, meziročně jsme sice ušetřili v médiích zmiňovaných 18 procent, nicméně srovnání se sezónou 2020-2021 nemusí být zcela relevantní, neboť se jednalo o nadprůměrné období z hlediska spotřeby téměř po celý rok. Skutečná spotřeba zemního plynu v prvních třech čtvrtletích je tak zhruba o 9 % nižší oproti pětiletému průměru stejného období. To nestačí.

Denní procentní přírůstky plynu v zásobnících se postupně, ale předvídatelně přibližují k nule. Pomalu se Česko dostává do situace, kdy se ze zásobníků začne více čerpat než ukládat. Tři takové dny již v srpnu a září nastaly. V posledních týdnech ale byla znát nejen výrazná úspora plynu, ale také snižování exportu plynu do sousedních zemí, a plnění si proto prošlo lehkým oživením. Čistý import dokonce v poslední době roste. Stále ale platí, že i pokud se do konce října podaří zásobníky naplnit na očekávaných 90 % kapacity, tento objem pokryje jen přibližně tři měsíce průměrné skutečné spotřeby plynu (například měsíce listopad, prosinec a leden). Proto je nutné nespoléhat pouze na již zamluvenou kapacitu LNG terminálu, ale hledat stále možnost navýšení dodávek plynu skrze nový terminál nebo od jiných dodavatelů.

Tabulka níže ukazuje přibližný cíl spotřeby, jakého bychom od letošního srpna do března 2023 měli dosáhnout při stanovené úspoře 15 % oproti pětiletému průměru. Za poslední dva měsíce, srpen a září, jsme oproti stanovenému průměru šetřili zhruba 10 % skutečné spotřeby. 

Zdroj: ERÚ, roční a čtvrtletní zprávy 2016-2022; vlastní výpočet 
*Odhad, jak by měla vypadat spotřeba v započatém úsporném období.

„Ministr Síkela opakuje, že jsme na dobré cestě zvládnout letošní zimu i s nulovými dodávkami ruského plynu. Určitě je v pořádku vydávat iuklidňující signály, my jsme však v situaci, kdy je potřeba zamýšlet se nejen nad touto, ale i nad příští zimou, jakkoliv vzdálený se zdá být rok 2024. Řešení je přitom už několik měsíců nasnadě: co nejvíc plynem šetřit. O tom by měla česká vláda v čele s resortem průmyslu a obchodu mluvit mnohem více. I proto, že ve srovnání s uplynulými pěti lety jsou celkové úspory plynu v Česku zatím stále menší než vytyčený 15procentní cíl.  – Helena Truchlá, hlavní analytička České zájmy v EU 

Celá analýza k dispozici zde.