Přehled speciálních ekonomických programů EU na pomoc české ekonomice během pandemie

COVID programy, program SURE, půjčky Evropské investiční banky a Strukturální fondy.

COVID programy:

 • Programy COVID II[1] a COVID Praha[2] byly doposud financovány ze strukturálních fondů Evropské unie.

 • Jedná se o záruky až do výše 80% jistiny komerčních úvěrů; maximální výše záruky byla nastavena na 15 milionů CZK; doba ručení až tři roky.

 • Důvodem dvou různých programů zaměřených na Prahu a zbytek ČR jsou rozdílné operační programy, ze kterých se finanční prostředky čerpaly.


Důležité! Evropská unie dodává pro programy COVID finanční prostředky, ale způsob jejich rozdělení a přidělení je úkolem českých orgánů. Existují evropské předpisy, jak finanční prostředky procesně přidělit, ale o přiřknutí konkrétní podpory rozhodují národní úřady, včetně jejich administrativního zprocesování.

Program SURE:

 • Jedná se o program Evropské komise [3], který bude poskytovat členským státům půjčky na pokrytí nákladů kurzarbeitu.
 • Evropská komise si půjčí peníze na finančních trzích – za ty bude celá EU ručit. Následně Evropská komise získané peníze přepůjčí členským státům za výhodných podmínek (nízké úroky, dlouhá doba splatnosti apod.)
 • Následně členské státy vytvoří vlastní program na podporu kurzarbeitu, který budou poskytovat svým firmám.

Celkově bude na evropské úrovni k dispozici 100 miliard € (tj. cca 2,6 bilionu CZK – pro představu, celý český státní rozpočet na 1 rok je 1,6 bilionu CZK). Jinak by se také dalo říct, že objem půjček k dispozici představuje cca 45 % celého českého HDP v roce 2019.

Půjčky Evropské investiční banky

 • EIB [4] se zaručí za půjčky ve výšce do 25 miliard €, ale předpokládá se, že banky celkem napůjčují 200 miliard €.
 • Poskytovateli půjček budou bankovní ústavy – EIB se jim zaručí za část portfolia tak, aby se bankám snížilo riziko a byly ochotnější půjčovat.
 • Jedná se v zásadě o obdobu programů COVID, kde za část půjček je ručeno penězi ze strukturálních fondů.

Strukturální fondy:

 • Evropská unie umožnila využít veškeré zbývající finanční prostředky ze strukturálních a investičních fondů [5] na boj proti dopadům epidemie koronaviru.
 • Bude možné:

Převádět finanční prostředky mezi ERDF, ESF a CF.

Převod mezi různými kategoriemi regionů.

100% míra spolufinancování v projektech zúčtovaných v letech 2020-21.

 • V praxi to znamená, že si ČR bude moci použít téměř bez omezení doposud nevyčerpané peníze z EU.

Je přitom pravděpodobné, že o část finančních prostředků bychom z důvodu nepřipravenosti projektů a blížícímu se konci současného VFR přišli. Takto získáme veškeré peníze, které nám byly v rámci VFR 2014-21 slíbeny.


[1] https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

[2] https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-praha/

[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_572

[4] https://www.eib.org/en/press/all/2020-078-european-investment-bank-plans-eur-200-million-immediate-support-for-migration-response-in-greece

[5] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-essential-investments-and-resources

Pro další informace prosím kontaktujte výzkumného pracovníka Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Víta Havelku, autora přehledu a spolupracovníka projektu České zájmy v EU:

email: vhavelka@europeum.org, telefon: +420 602 404 573