Analýza: Mediální obraz Evropy se mění. Zjednodušení „Brusel“ mizelo během předsednictví z titulků článků českých médií

Projekt České zájmy v EU se zaměřil na pokrytí evropských témat českými médii v době trvání českého předsednictví v Radě EU, a v ohlédnutí za posledními roky. Hlavním zjištěním je, že se mediální obraz EU v posledních letech mění: snižuje se výskyt zjednodušující slova „Brusel“ v titulcích textů, které se věnují politikám a dění v Evropské unii a jejích institucích (tedy v textech o EU). Nejrychlejší byl pokles letos: během války na Ukrajině a českého předsednictví. Více k metodologii najdete níže.

Dalibor Stehno (České zájmy v EU, Masarykova univerzita v Brně): Už v přípravách na předsednictví se dařilo kultivovat veřejnou debatu. Média méně, než dřív sahají k titulkové zkratce Brusel pro označení Evropské unie jako samostatného a jednolitého aktéra. Klíčová v tomhle ohledu mohla být také válka na Ukrajině a na ni navázaná energetická krize, která zviditelnila fungování EU ve větším detailu – k významnějšímu poklesu totiž dochází už v březnu 2022.

Nikola Hořejš, sociolog (STEM): „Většina Čechů žije v dojmu, že o EU rozhoduje anonymní bruselský úředník podle toho, jak se zrovna vyspí. Důvodem je i to, že řada médií sahá k takovému zjednodušení. A řada politiků takové zkreslení ráda zneužívá. Mediální data ukazují, že české předsednictví nás z takového stereotypu vytrhlo. Ministři se nebáli k evropským otázkám hlásit a ukázat, že EU je kompromis 27 států, a ne předpis eurobyrokrata. Teď jde o to, aby nově nabytý zájem novinářů a sebevědomí ministrů vydrželo. Za normálních okolností se čeští politici ke kompromisům v EU moc nehlásí. Předsednictví nám dodalo sebevědomí, že věci můžeme v Evropě ovlivnit a mediální obraz tomu odpovídá“.

Graf 1: V grafu je vidět trend poměru slova „Brusel“ v titulcích ve zprávách o EU v jednotlivých letech. Brusel se od roku 2019 vyskytuje v titulku těchto zpráv čím dál méně a největší pokles nastal právě letos.

Graf 2

V Grafu 2 a 3 je vidět trend poměru slova „Brusel“ v titulcích ve zprávách o EU po jednotlivých měsících. Sloupce jsou poměry za jednotlivé měsíce, vínově červená linie je klouzavý průměr z posledních 6 měsíců. Tmavě šedou barvou jsou zvýrazněny měsíce posledního půlroku, tedy půlrok českého předsednictví v Radě EU. Vínově červenou je zvýrazněn také březen 2022, tedy první celý měsíc po vpádu Ruska na Ukrajinu.

Metoda sběru dat

Počet zpráv sbírán z Archivu NewtonOne Media. Datum sběru počtu zpráv končí 14.12.2022, jinak jde vždy o celé roky a měsíce. Analýza se omezuje na celostátní online média, deníky a kanály se zpravodajstvím a publicistikou s největším dosahem v roce 2021 – celkem tedy 28 kanálů, deníků a online médií. Vyškrtnuta z analýzy byla CNN (zahraniční), regionální média a Parlamentní listy.

Filtr byl nastaven následujícím způsobem: Zprávy o EU = všechny zprávy obsahující “EU” nebo spojení “Evropská unie” se skloňováním. Brusel v titulku = všechny zprávy obsahující EU nebo spojení “Evropská unie” se skloňováním a mající zároveň v titulku “Brusel” se skloňováním.