Anketa: Jak hodnotíte šest měsíců českého předsednictví?

Na sklonku českého působení v čele Rady EU odpovídalo 48 tuzemských a zahraničních expertů a osobností veřejného života na dvě klíčové otázky, hodnotící výkon tuzemských politiků a diplomatů. Kromě odborníků na evropské záležitosti jsou mezi nimi i bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý nebo molekulární biolog Libor Grubhoffer. Anketa probíhala na začátku prosince 2022. Vybrané odpovědi vám nabízíme níže.

Vít Hloušek, vedoucí Mezinárodního politologického ústavu, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Jak podle vás předsednictví zvládlo řešit urgentní věci – třeba energetiku, Ukrajinu, nebo migraci?

Zcela adekvátně situaci a možnostem.

Považujete předsednictví za dobře využitou příležitost z hlediska komunikace a PR směrem k českým občanům?

Ne, tohle čeští politici podcenili , respektive to vnímám jako mírně promarněnou šanci, „vina“ jde asi nejvíce za ministrem pro evropské záležitosti, který je v české debatě velmi nevýrazný.

Pavlína Janebová – ředitelka pro výzkum, Asociace pro mezinárodní otázky 

Jak podle vás předsednictví zvládlo řešit urgentní věci – třeba energetiku, Ukrajinu, nebo migraci?

Nad očekávání a bez větších viditelných problémů.

Považujete předsednictví za dobře využitou příležitost z hlediska komunikace a PR směrem k českým občanům?

Ne, mám za to, že příležitost zůstala do velké míry nevyužita.

Vladimír Baar, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Jak podle vás předsednictví zvládlo řešit urgentní věci – třeba energetiku, Ukrajinu, nebo migraci?

Ukrajinu zvládli bezesporu na 1, migraci se také daří řešit, zde bych dal 2, ale s energetikou to vidím za 3.

Považujete předsednictví za dobře využitou příležitost z hlediska komunikace a PR směrem k českým občanům?

V zásadě ano.

Libor Grubhoffer, biochemik a molekulární biolog, Akademie věd ČR

Jak podle vás předsednictví zvládlo řešit urgentní věci – třeba energetiku, Ukrajinu, nebo migraci?

Vedou si velmi dobře v těchto dvou krizových oblastech .

Považujete předsednictví za dobře využitou příležitost z hlediska komunikace a PR směrem k českým občanům?

V mezích možností, vážím si toho, že naše současná vláda vrátila České republice respekt členských zemí EU.

Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu Armády České republiky

Jak podle vás předsednictví zvládlo řešit urgentní věci – třeba energetiku, Ukrajinu, nebo migraci?

Bohužel ne tak, aby bylo možné projít tímto obdobím bez velkých ztrát. Nelze upřít snahu o co nejoptimálnější řešení, ale přicházelo pozdě a v podobě kompromisů, které navržená řešení znehodnocovaly. Současným příkladem může být zastropování ceny ruské ropy. Problém migrace je trvalým problémem, který nevyřešilo ani české předsednictví.


Považujete předsednictví za dobře využitou příležitost z hlediska komunikace a PR směrem k českým občanům?

Ne.
Česká politická reprezentace přistupuje ke komunikaci s veřejností s pocitem, že existuje jediné řešení, a to je to jejich. Dávají tak prostor extremistickým organizacím, kterým se daří zneužívat tuto těžkou dobu. Na druhou stranu se nedá upřít snaha. Prostředí, ve kterém Česká republika realizuje své předsednictví, není jednoduché a ČR svoji roli splnila, i když jsme mohli právě pro toto výjimečné období krize (ruské agrese a migrační krize) ukázat mnohem větší organizační schopnosti. To se nestalo.

Vít Novotný, Centrum evropských studií Wilfrieda Martense, Brusel

Jak podle vás předsednictví zvládlo řešit urgentní věci – třeba energetiku, Ukrajinu, nebo migraci?

Na výbornou co se týče Ukrajiny a energetiky. Česko se k těm oblastem postavilo jako skutečný lídr se znalostí věci, jasného vědomí cílů a schopnosti vyjednávat. Ve vyjednávání o návrzích Nového paktu pro migraci naráželo na nepřekonatelné limity země, která je poměrně uzavřená poskytování azylu a má v této oblasti omezenou vyjednávací sílu. Vlna nelegální migrace, kterou zažíváme, je politováníhodná, ale nelze ji připsat českému předsednictví. Mohla se odehrát za předsednictví kterékoliv jiné země.

Považujete předsednictví za dobře využitou příležitost z hlediska komunikace a PR směrem k českým občanům?

Ano.

Chcete doplnit nějaký svůj postřeh nebo komentář nad rámec uvedených otázek? 

První české předsednictví v roce 2009 bylo katastrofou kvůli kolapsu české vlády v půli mandátu, který ukázal neschopnost české politické elity sjednotit se v elementárnách otázkách. Pád tehdejší vlády byl zvlášť trapný vzhledem k aroganci, která ho předcházela v podobě televizních inzerátům se sloganem „Evropě to osladíme“ i instalace v budově Rady, která vykázala smysl pro humor při nepravé příležitosti. 

Podle mého názoru dnešní diplomacie nejenom dokázala napravit špatný dojem z roku 2009, ale nad očekávání dobře vedla Unii v tak těžké době.

Klára Smolová, vedoucí projektu Evropa v datech

Jak podle vás předsednictví zvládlo řešit urgentní věci – třeba energetiku, Ukrajinu, nebo migraci?

Můj celkový dojem jako občana je, že se česká vláda byla naprosto profesionální, jak bych očekávala. V této situaci a při tolika partnerech pro jednání je třeba dělat hodně kompromisů. Na jednu stranu kooperovat a na druhou chránit zájmy země, hledat dlouhodobá řešení, nejen krátkodobé quick wins, ke kterým zjitřená doba svádí. Domnívám se, že česká vláda to zvládla skvěle. Dvojku dávám jen proto, že své úspěchy mohla o něco líp prodat.

Považujete předsednictví za dobře využitou příležitost z hlediska komunikace a PR směrem k českým občanům?

Ano, rozhodně to bylo lepší, než při předchozím předsednictví a v uplynulých letech obecně (co se týče našeho členství v EU).

Vendula Kazlauskas, spolupracovnice projektu České zájmy v EU, analytička Asociace pro mezinárodní otázky v Praze

Jak podle vás předsednictví zvládlo řešit urgentní věci – třeba energetiku, Ukrajinu, nebo migraci?

Výborně – urgentní věci svým způsobem daly předsednictví impuls a jasné rámování (nemuseli jsme tápat, co jsou naše priority, bylo to jasně dané – a zvládli jsme to skvěle). Zároveň to ale způsobilo, že české předsednictví bylo do velké míry reaktivní. To není a priori špatně, ale to hlavní, co po předsednictví zůstane, bude úspěšné zvládání něčeho, co bylo dané zvenku.

Považujete předsednictví za dobře využitou příležitost z hlediska komunikace a PR směrem k českým občanům?

Ve velmi omezené míře. Úřad vlády se snažil žonglovat co nejlépe s omezenými možnostmi, co měl k dispozici. Velmi nevyužitá příležitost je ale z hlediska komunikace a PR směrem od politiků – pokud byla idea, že předsednictví bude směrem k české veřejnosti komunikovat hlavně ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, tak se rozhodně nepovedla. Bude potenciál využít předsednictví z hlediska komunikace do budoucna (říct si: vidíte, uměli jsme si sednout ke stolu a řídit to, nejsme malí, pojďme si povědět, co chceme od Evropské unie i dál).