Komentář Miroslava Mareše: Odmítání ruské agresivní politiky podporuje většina obyvatel. Výzvou pro strategickou komunikaci zůstává zelená transformace

„Vládní úřady v ČR se postupně dokázaly v řadě případů adaptovat na nové bezpečnostní i širší ekonomické výzvy, a to i v rámci Evropské unie,“ píše v komentáři pro České zájmy v EU politolog a expert na bezpečnost Miroslav Mareš (Masarykova univerzita v Brně).Velkou výzvu pro strategickou komunikaci vlády představuje zelená transformace. Komunikaci nelze stavět výhradně na environmentálním alarmismu a apokalyptických vizích, ale je třeba ji provázat s problematikou udržitelné ekonomické a sociální stability,“ dodává Mareš.

Výsledky (výše uvedeného) průzkumu jsou důležité, protože ukazují, že dominantní euroatlantické směřování České republiky a odmítání ruské agresivní politiky podporuje výrazná většina obyvatel. Nelze samozřejmě podceňovat aktivity prokremelského spektra, které se snaží využívat i existujících ekonomických a sociálních problémů. V hlásané propagandě je pak propojuje s odmítáním pomoci napadené Ukrajině a se zpochybňováním přínosu polistopadového vývoje a členství ČR v EU a NATO. Odolnost většiny společnosti proti různým hybridním kampaním je třeba ocenit a nadále posilovat.

Vládní úřady v ČR se postupně dokázaly v řadě případů adaptovat na nové bezpečnostní i širší ekonomické výzvy, a to i v rámci Evropské unie. České předsednictví EU ve druhé polovině roku 2022 je na evropské úrovni hodnoceno jako úspěšné. Náš stát je stále v situaci, kdy doplácí na problematickou komunikaci některých ministrů dřívějších vlád s orgány EU. Nicméně řada institucí již disponuje úřednickým aparátem, který je schopen vhodnou spolupráci s EU realizovat. Jednotlivá ministerstva se samozřejmě mohou co do efektivity na daném poli lišit. Nicméně v kontextu dominantního zaměření na bezpečnostní a environmentální problematiku v roce 2022 nevidím jako vhodné vytýkat velké rozdíly mezi ministerstvy, protože agenda některých z nich měla zkrátka větší prioritu. Do budoucna je třeba udržet a zlepšovat odborně připravený personál veřejných úřadů (negativem je příliš velká fluktuace na některých odborech, důležitá je alespoň částečná personální kontinuita a předávání zkušeností).

Velkou výzvu pro strategickou komunikaci vlády představuje zelená transformace. Musí být vhodně komunikována a zacílena na různé skupiny obyvatelstva (vymezených dle jejich statusu, generační příslušnosti, geografického rozložení apod.). Nelze ji stavět výhradně na environmentálním alarmismu a apokalyptických vizích, ale je třeba ji provázat s problematikou udržitelné ekonomické a sociální stability. Podstatné je i vysvětlování toho, že kvůli zákazu spalovacích motorů nemá dojít ke konci osobní automobilové dopravy, ale k její transformaci na novou přijatelnou úroveň. Zelená transformace musí mít i odpovídající zahraničně-politickou dimenzi, v jejímž rámci budou ČR a EU prosazovat vlastní ekologické zájmy vůči vnějším aktérům.