Reakce signatářů výzvy „Máme na to řídit EU“ na dopis premiéra Andreje Babiše

Vážený pane premiére,

děkujeme za čas, který jste věnoval reakci na náš otevřený dopis ze dne 30. června. Bohužel s tou výhradou, že Vaše reakce obsahovala řadu osobních útoků, které k věcné debatě rozhodně nepřispívají. Věříme, že nadále můžeme vést debatu racionální, ku prospěchu českého státu i Evropy, a proto tyto útoky ponecháme bez detailního komentáře.

Váš dopis jsme předali dalším signatářům výzvy a zde předkládáme odpověď, kterou podpořila řada z nich.

Vítáme, že dle Vašeho dopisu již nepovažujete české předsednictví za zbytečnou formalitu, ale naopak v mnoha ohledech za šanci pro Českou republiku. Jsme rádi, že také sdílíte náš pohled, že předsednictví může pomoci v posílení našeho zastoupení v institucích EU. Z dopisu lze usoudit, že Váš pohled se od roku 2019 změnil. Doufáme, že se změna pohledu promění v činy.

Ve své reakci zmiňujete, že „zmiňovaných 1,24 miliard Kč totiž nepředstavuje celkové výdaje“ na předsednictví. Část peněz půjde podle Vašeho vyjádření z rozpočtů ministerstev, které o toto nyní žádají či požádají. To je dosti překvapivá informace z několika důvodů:

  • Podle našich informací se dosud ve státní správě uvažovalo, že „balík“ peněz na předsednictví bude společný, aby bylo možné dobře koordinovat, plánovat a kontrolovat. Chápeme, že vládu tvoří samostatní ministři, ale předsednictví vyžaduje maximální koordinaci a společné úsilí. Nikoliv resortismus a spory mezi ministry, kdo má více či méně peněz.
  • Ministerstva nemají žádné rezervy, ze kterých by mohla toto realizovat a dostala instrukci od Ministerstva financí, aby naopak celkové náklady snížila o 5 %. Přitom částka 1,24 mld. je o zhruba o 30 % méně, než kolik vynaložily jiné státy. Tedy nemluvíme o potřebě “drobného navýšení”, které nemusí být koordinováno, ale o částkách ve stovkách milionů korun.
  • Jak radí nezávislá analýza zveřejněná na stránkách Úřadu vlády, doporučenou strategií je předem určit ambice, zdroje a kapacity předsednictví, protože jinak se může stát, že tyto věci nebudou v souladu. Jinak řečeno, žádný dobrý manažer by nepřipravoval takto velkou akci, aniž by rok předem znal přesný objem peněz.

Nyní tedy dle Vašeho vyjádření nelze ani posoudit, jestli prostředků bude dostatek, protože jak chápeme, vláda sama zatím neví, kolik jich vyčlení. To je zásadní komplikace.

Co se týká lidských kapacit, lze jednoznačně přivítat, že podle Vás bude přímo v Bruselu působit více českých zástupců, než se původně počítalo. Bohužel i tak stále platí, že celkové navýšení kapacit v české státní správě (tedy na Stálém zastoupení v Bruselu i na ministerstvech v Praze) o 200 osob je spíše podprůměrné, například menší, než o kolik zvýšily kapacity například menší země jako Malta, Portugalsko nebo Rakousko. 

Není stále jasné, jak bude fungovat posílení o české úředníky, kteří budou do Bruselu zřejmě jen dojíždět, kdo je nahradí v jejich evropské agendě, nebo nakolik se spoléhá na stážisty, kteří i přes svoje předpoklady zřejmě nemají zkušenosti pro vedení pracovních skupin.

Je škoda, že česká vláda není více transparentní a tyto informace nesděluje proaktivně sama, ale až po kritice, kterou z toho důvodu snadno označuje za neinformovanou.

Stručně řečeno – i když celkový počet zástupců v Bruselu umožní české předsednictví zvládnout manažersky, ČR bude obtížně hledat kapacity „navíc“ – k proaktivnímu prosazování svých priorit a k plnému využití potenciálu, který předsednictví přináší. 

Nakonec je třeba zdůraznit, že peníze a počty úředníků nejsou všechno. Klíčový je zájem vlády o evropskou politiku a legislativu. Pokud se tento zvýší a prohloubí, potom lze dohnat i podprůměrné zdroje a kapacity.

Vítáme, že podle posledních informací se vláda rozhodla uspíšit přípravu českých priorit pro předsednictví. Zároveň je klíčové, aby se vláda pro priority snažila najít podporu u většiny politického spektra, aby se tyto neměnily radikálně při sestavování vlády po volbách a úředníci mohli již nyní pracovat s jasným zadáním.

Jak jsem se dozvěděli z médií. Vláda má dnes projednat materiál, který doporučuje navýšit rozpočet předsednictví zhruba o 200 milionů korun. Rádi bychom Vás vyzvali, abyste se k tomuto návrhu vyjádřil. Pokud vláda pouze materiál vezme na vědomí, hrozí, že se otázka prostředků pouze odloží.  Pokud bere tato vláda předsednictví vážně, měla by se vyjádřit k dvěma klíčovým otázkám:

  1. O kolik prostředků vláda plánuje navýšit rozpočet na české předsednictví po započítání požadavků jednotlivých ministerstev?
  1. Bude vláda před volbami diskutovat o konsolidovaných prioritách českého předsednictví s politickými stranami tak, aby se vytvářel konsenzus mezi různými politickými aktéry a nedošlo k chaosu před předsednictvím? 

S pozdravem,

Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně 
Jiří Kůs, předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu
Nikola Hořejš, ředitel konsorcia České zájmy v EU
Vít Dostál, ředitel Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Petr Kolář, diplomat
Pavel Pšeja, politolog a pedagog CEVRO
Tomáš Chlebeček, odborník na mezinárodní bezpečnost
Václav Malý, biskup 
Marie Kolářová, kancléřka Arcibiskupství pražského
Petr Havel, agrární analytik
Pavel Havlíček, analytik Výzkumného centra  Asociace pro mezinárodní  otázky (AMO)

V Praze dne 22.8.2021