RevivEU: Češi považují Evropskou unii za méně zkorumpovanou než českou vládu

Českou republiku považuje 76 procent společnosti za bezpečnou zemi. Za velmi závažný problém považují Češi korupci. Zároveň zhruba jeden z deseti obyvatel (13,1 procent lidí) mělo pocit, že byli v posledních 12 měsících požádáni o úplatek. Evropská unie je podle Čechů méně zkorumpovaná než česká vláda. Za nejvíce zkorumpované přitom celkově Češi považují politiky, nejméně je podle lidí z nabízených oblastí korupce přítomná ve školství. Téměř polovina obyvatelstva (48,6 procent) si myslí, že by měla mít EU pravomoc zastavit evropské fondy zemi, která porušuje principy právního státu.

Češi jednoznačně podporují svobodu slova, a to i pro extrémní názory. „Když jsou lidé postaveni před výroky „Každý by měl mít možnost svobodně vyjádřit své politické názory bez ohledu na to, jaké jsou“ a „Lidem s extrémními politickými názory by mělo být zabráněno, aby je vyjadřovali veřejně“, 76 % se spíše ztotožňuje s prvním, 20 % s druhým a zbytek nedokáže rozhodnout“ doplňuje Jaromír Mazák, ředitel výzkumu STEM.

Analýza vznikla pro projekt Institutu EUROPEUM RevivEU ve spolupráci s analytickým ústavem STEM. Jedná se o druhou vlnu dat z průzkumu veřejného mínění na téma právního státu, pandemie covid-19 a vztahu k EU. Oba průzkumy se současně konají i v dalších 3 zemích střední Evropy (v Maďarsku, Polsku a na Slovensku) s tím, že po uskutečnění průzkumů bude následovat porovnání postojů veřejného mínění v těchto státech s Českem.

Co se týče přístupu k informacím, tak tři čtvrtiny (76 procent) Čechů souhlasí s tvrzením, že v Česku mají lidé přístup k rozmanitému výběru mediálních zdrojů informací, které zastávají řadu politických a společenských pohledů. „Na druhou stranu se ale téměř stejný podíl občanů (68 %) přiklání k tvrzení, že média jsou u nás přehnaně stranická a že většina médií důsledně zaujímá buď provládní, nebo protivládní linii“ říká Jaromír Mazák, ředitel výzkumu STEM.

Více než polovina Čechů (58 procent) si myslí, že by homosexuální páry měly mít možnost adopce dětí. Stejný počet také nepovažuje transgender osoby za ohrožení tradičních rodinných hodnot. Interrupce by pak podle 86 procent společnosti měla být zcela legální. „Češi se zde projevují jako poměrně liberální společnost. Na druhou stranu máme ale pocit, že ochrana menšin je v ČR dostatečná“ doplňuje Vít Havelka z Institutu EUROPEUM.

Výzkum se také ohlédl za pandemií COVIDu-19. Většina veřejnosti (kolem 80 procent) už nepociťuje, že by COVID- 19 stále ovlivňoval chování lidí ve většině dotazovaných oblastí. Dopady pandemie na fyzické a psychické zdraví ale stále pociťuje asi 40 procent lidí. „Zde se jednoznačně ukazuje, že i po akutní fázi pandemie, velká část společnosti stále cítí následky zdravotnické krize. Dá se tedy předpokládat, že společnost bude potřebovat mnohem delší čas na zahojení všech ran“ uzavírá Vít Havelka z Institutu EUROPEUM.

Jedná se o výběr dat z hlubší analýzy – pokud byste měl/a zájem o zveřejnění či doplňující komentář, neváhejte nás kontaktovat.