Češi neví, že za rok budou předsedat Unii

Čeští občané nevědí, že Česká republika již za rok povede Radu EU. Předsednictví v Unii přitom vnímají jako důležité. Vyplývá to z připravované studie o horkých evropských tématech, kterou připravil ústav STEM.

Nejzajímavější čísla:

  • Jen pětina českých občanů ví, že ČR bude za rok předsedat Evropské unii.
  • Téměř polovina lidí předsednictví přitom obecně vnímá jako velmi důležité.
  • Poklesla důvěra v připravenost země na vedení Rady EU.

Zatímco rok před prvním českým předsednictvím, v roce 2008, o něm věděla polovina národa, letos o tom, že Češi za rok povedou Radu EU, ví jen 19 % lidí. Úroveň povědomí o nadcházejícím předsednictví je dlouhodobě nízká, oproti roku 2019 však navíc ještě poklesla. “Neznalost se dá částečně přičíst tomu, že byla pandemie a mezi lidmi rezonovala jiná témata, propastný rozdíl mezi čísly však ukazuje na absolutní absenci jakékoli diskuse politiků s občany o tom, co bychom chtěli v Evropě prosazovat – což jde hlavně na vrub členů vlády, kteří mají přirozeně v médiích největší prostor. Téma je zřejmě příliš nezajímá. Přitom právě po pandemii budou na stole návrhy řešení problémů, na které jsme jako Evropa v této nenadálé zdravotnické krizi narazili – a Česká republika by k nim jistě měla co říct,” uvedl ředitel konsorcia České zájmy v EU, Nikola Hořejš. 

Předsednictví přitom lidé vnímají jako velmi důležité. Z údajů STEMu vyplývá, že v roce 2019 jej 44 % občanů vnímalo jako významnou příležitost pro ČR a jen 28 % jako zbytečnost.

Povědomí je podle studie nízké téměř bez ohledu na vztah k EU. Nejvyšší je mezi přesvědčenými zastánci evropské integrace, kdy o chystaném předsednictví ví 44 % lidí. Naopak nejméně jsou o předsednictví informováni odpůrci EU, kteří o něm mají povědomí jen v 10 % případů.

Poklesl počet lidí, kteří si myslí, že je ČR dobře připravena na vedení Rady EU. V posledním roce a půl se důvěra v připravenost země snížila o 22 % na 25 % občanů. K největšímu poklesu došlo mezi proevropskými občany. “Nedůvěra v připravenost na předsednictví silně souvisí s celkovým propadem důvěry v českou společnost, politickou reprezentaci i ve vládu jako takovou. Neměla by to však být omluvenka pro politiky, že se nemají předsednictvím zabývat – právě naopak. Češi potřebují vidět, že jsme zase v něčem dobří – úspěšné předsednictví, kdy na nás bude upřena pozornost reflektorů celého světa, by mohlo být tou vzpruhou, kterou národ potřebuje,” říká Nikola Hořejš. 

Data vychází z pravidelných měření nevládního ústavu STEM, které se realizuje na reprezentativním vzorku 1000 respondentů prostřednictvím osobního dotazování (s výjimkou sběrů během nouzového stavu kvůli covid-19, kdy sběr probíhal kombinací online a telefonického dotazování).